Menu

Kom in contact!

De Hanze-minder-werkdruk (HMW)-aanpak is ontwikkeld door het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool op basis van diepgaand onderzoek met diverse zorginstellingen (cure en care) in Nederland. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit SIA RAAK.

Het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit ondersteunt organisaties bij het zodanig organiseren van het werk dat tegelijkertijd (1) de prestaties van de organisatie verbeteren (in kosten, kwaliteit, tijd en duurzaamheid) en (2) de kwaliteit van het werk verbetert (reduceren stressrisico’s en vergroten leermogelijkheden).  Wij voeren (onderzoeks)opdrachten en (student)projecten uit binnen uw organisatie en wij helpen u om werkdruk te verminderen door procesverbetering.

Heeft u interesse, kijk op onze site of neem contact met ons op: