Menu

Werkdrukproblemen zijn tegelijkertijd procesproblemen. Het oplossen daarvan is dus ook een vorm van procesverbetering. Procesverbetering kan twee vormen aannemen: Bottom-up (lokaal): procesverbetering binnen bestaande structuren of Top down (‘system-wide’): procesverbetering door structuurverandering. Maak hieronder uw keuze.

In deze module ga je met behulp van de A3 methode binnen bestaande structuren werkdrukproblemen analyseren en oplossen.
In deze module ga je werkdrukproblemen oplossen door de principes van ‘team-based care’ toe te passen.